Geyik Merkezi Geyik Merkezi Video Mail forum


Server Paşa

İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)
7 Mart 1284-6 Temmuz 1286
19 Mart 1868-18 Temmuz 1870
Emanet Müddeti: 2 sene 4 ay

Bab-ı Seraskeri Nizamiye Hazinesi başkatibi Said Servet Efendi’nin oğludur. 1237 (1821) tarihinde İstanbul’da doğmuştur.
Önce Harbiye Nezareti kalemlerinden birine tayin olunup derece derece yükselerek Kalem Mümeyyizliğini kazandıktan sonra Hariciye’ye intisab etmiş, 1850’de Viyana Sefareti Başkatipliği’ne tayin olunmuş birkaç yıl sonra da Paris Sefareti Başkatipliği’ne memur edilmiştir.

1854-55 tarihinde Petersburg Maslahatgüzarlığı’na atanan Server Paşa 1860’ta İstanbul’a gelerek Ticaret Müsteşarı olmuş, 1863 senesinde 6. Belediye Dairesi reisliğine getirilmiş, bu görevde bulunurken Komiser ünvanıyla Girid’e vali vekilliği yapmıştır.
19 Mart 1868’de Şehremaneti’ne tayin olunan Server Paşa Sadrazam ve Hariciye Nazırı Ali Paşa’nın vefatından sonra Hariciye Nezareti’ne tayin olunmuş, 1872’de de Paris Sefaret-i Seniyyesi’ne atanmıştır.

Nafıa Nezareti ve Şura-yı Devlet Reisliği gibi görevlerde de bulunan Server Paşa Meclis-i A’yan’ın ilk teşkilinde a’yanlığa seçilmiş ve daha sonra A’yan Reisliği’ne getirilmiştir.Daha sonra tekrar Hariciye Nezareti’ne getirilen Server paşa bu görevinden istifa ettikten bir süre sonra Dahiliye ve Adliye Nazırlığı görevlerinde bulunmuştur. 1885 senesinde Adliye Nazırı olan Server Paşa 1886 senesinde vefat etmiş ve Sultan Mahmud Türbesi bahçesine defnedilmiştir. Server Paşa cevir Kaydet biyografi7327
Yorum Ekle

(Lütfen Cevaplayın)
Yorumunuz:


Ekle : Ekle Face book Ekle Google Ekle Digg Ekle Reddit Ekle Furl Ekle Del.icio.us Ekle Jeqq Ekle Spurl

Forum Linki:
Html Linki:
Direkt Link:
Mause ile tıklayın ve Ctrl + C ile kopyalayın
2006-2013 Geyik Merkezi Server Paşa ile ilgili tüm yazılar üyelerimiz tarafından eklenmiştir. Server Paşa yazısın tüm hakları geyikmerkezi.com a aittir.
Geyik Merkezi Geyik Forum Geyik Manken Resmi