Geyik Merkezi Geyik Merkezi Video Mail forum


Müslim

HAKKINDA YAZILANLAR

İmam Müslim Hazretleri
Altı meşhûr hadis-i şerif kitabı, kütüb-i sittenin ikincisi, Sahih-i Müslimdir. Bu kıymetli eserin müellifi de, Müslim b. Müslim el-Kuşeyri en-Nişabûri hazretleridir.Arabların Beni Kuşeyr kabilesine mensûb olmasına rağmen, Nişabûrda doğmuştur.Bu sebeble, NişÂbûri olarak anılır. Künyesi: Ebül-Hüseyndir. En büyük, hadis-i şerif imamlarından biridir! İlim öğrenmek ve hadis dinlemek üzere hicaz Irak, Şam ve Mısır diyarlarını dolaştı.
Oralarda Ahmed b. Hanbel, Kureybe b. Said, Ebû Bekr b. Ebi şeybe ve İmam Şafii hazretlerinin talebelerinden ve daha bir çok alimden hadis dinleyip, rivayette bulunmuştur. :Büyük muhaddis İmam Muhammed Buhari hazretleriyle, Nişabûrda görüşmüştür. Bir sohbet esnasında, kendisinin bilmediği bir hususu Buhari hazretleri gösterince ayağa kalkarak onu alnından öpmüş ve: Ey Muhammed Buhari! senin dönyada bir benzerin olmadığına, şehadet ederim! sana buğz edenler ancak, hasedlerinden buğz ederler. demiş ve çok iltifat etmiştir.Ömrünün son yıllarını, doğduğu yerde (Nişabûrda) geçirdi.
Bütün zamanını, hadis-i şerif dersi vermekle geçiriyordu. Nafakasını çıkaracak kadar, ticaret de yapıyordu. Ancak 55 sene yaşamış ve 875 (261h.) yılında, Nişabûrda vefat etmiştir. Sahia-i Müslimde bildirilen bir hadis-i kudside Resûlullah Efendimiz, Allahü tealanın şöyle buyurduğunu naklederdi: Ey kullarım! Zulm etmeyi kendime haram kıldığım gibi, sizin aranızda da haram kıldım! Binaenaleyh, birbirinize zulmetmeyiniz; Ey kullarım! sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler bir yere toplanıp; benden ihtiyaçlarını dileyecek olsalar. ve hepsinin dilekerini, yerine getirsem. Benim mülkümden ancak, iğne denize batırıldığında, onun denizden noksanlaştırdığı kadar azalır. Allahü teala "Sahih" hadisleri; bize ulaştıranlardan razı olsun amin.
Sahih-i Müslim
Sahih-i Müslim adlı büyük eserinde; 4.000 kadar hadis-i şerif meccuttur. Bunları b,zzat kendisinin topladığı, 300.000 hadis arasından seçtiğini bildirir. Bu büyük eserini, 52 kitaba ayırmıştır. Buhari gibi ayrıca, bablara (bölümlere) bölmemiştir. Eserin baş tarafında; hadis ilmiyle alakalı mühim açıklamalar mevcuttur. Bilhassa, isnad üzerinde, önemle durmuştur. Çünkü kitabına koyduğu farklı metinler için; değişik isnadlarda bulunur. Değişik verilen metinlerİ (ha) harfiyle gösterilmiştir. İmam Müslim hazretlerinin Sahihinden başka; 12 kadar orijinal eseri mevcuttur.Müslimdeki hadis-i şeriflerden bazıları, şunlardır:
Herhangi bir müslümanın başına yorgunluk, hastalık, düşünce, keder, acı, diken batmasına kadar, her ne gelirse. Allahü teala bunları, o müslümanın hatalarına keffaret kılar! Bir kimse; hanımına buğz etmesin. Öünkü hoşlanmadığı huyları varsa (bile) bunlara karşılık, memnûn olacağı huyları da vardır.
Yarım hurma bile olsa, sadaka vermek sûretiyle! Cehennemden korunmaya çalışınız!
Bir kimseye, şer olarak, müslüman kardeşine,hakaret etmesi yeter!
Kendi aleyhinizi, evlad ve mallarınız aleyhine; sakın bedduaetmeyiniz! ki, duÂların kabul olunacağı bir saate rastlar da; bedduanız kabul olunur.
Cennet ehlinin kimler olduğunu, size bildireyim mi? Herkes tarafından hor görülüp, hiçe sayılan, zaif vemütevazi bir mümindir ki; Allahü tealaya yemin ederse muhakkak Allahü teala onun yeminini yerine getirir!
İki kimse arasında, adalet etmek; sadakadır! Güzel söz; sadakadır!
Kolaylaştırın, zorlaştırmayın! Müjdeleyin, nefret ettirmeyin! Müslim cevir Kaydet biyografi2486
Yorum Ekle

(Lütfen Cevaplayın)
Yorumunuz:


Ekle : Ekle Face book Ekle Google Ekle Digg Ekle Reddit Ekle Furl Ekle Del.icio.us Ekle Jeqq Ekle Spurl

Forum Linki:
Html Linki:
Direkt Link:
Mause ile tıklayın ve Ctrl + C ile kopyalayın
2006-2013 Geyik Merkezi Müslim ile ilgili tüm yazılar üyelerimiz tarafından eklenmiştir. Müslim yazısın tüm hakları geyikmerkezi.com a aittir.
Geyik Merkezi Geyik Forum Geyik Manken Resmi