Geyik Merkezi Geyik Merkezi Video Mail forum


Ismail Hakkı Mercan

Dr. İsmail Hakkı Mercan, 1956 yılında İçel İine bağlı Gülnar İçesinin Dayıcık Köyünde doğdum. İlk Öğrenimimi kendi köyümde, Orta Öğrenimimi Mersinde tamamladım. 1975 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde başladığım Yüksek Öğrenimimi, 1979 yılında tamamladım.

1980 yılında Kültür Bakanlığına bağlı Kayseri Müzesinde göreve başladım ve aynı bakanlığa bağlı Kayseri Raşid Efendi Eski (Yazma) Eserler Kütüphanesinde 8.5 yıl görev yaptım. Bu arada, 1 Ekim 1984 - 31 Temmuz 1985 tarihleri arasında 10 ay süreyle Araştırmacı olarak Tunusta bulundum. 1 Mart 1989 tarihinde, (Açılan imtihanı kazanmam sonucu) Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Uzman olarak naklen geçtim. 25 Eylül 1997 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalına Yrd. Doç. olarak atandım. 23.06.1998 – 26.02.2001 tarihleri arasında Tarih Bölümü Bölüm Başkanlığını yürüttüm. 09.08.2002 tarihinde, Balıkesir Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalına Yrd. Doç. olarak atandım. Halen, adı geçen Fakültede görevimi sürdürmekteyim.

1988 yılında başladığım Yüksek Lisansımı, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalında "Şeyh Evhadeddîn Kirmanî Menakıb-namesi" adlı çalışmamla 1990 yılında tamamladım. Yine aynı dalda 1992 yılında başladığım Doktoramı da, "Şeyh Alaeddîn Ali b. Yahya es-Semerkandî ve Menakıb-namesinin Transkribe, Tahlil ve Tenkidi" adlı çalışma ile 1996 yılında tamamladım.


YÜRÜTÜLEN PROJELER
TAMAMLANAN TEZ ÇALIŞMALARI
1- MERCAN, İ. Hakkı, II. Abdülhamid Devrinde İslamcılık , Haz.: Hakkı KARAŞAHİN, ÇOMÜ Sos. Bil. Ens. Çanakkale 1999.

DEVAM EDEN TEZ ÇALIŞMALARI
1-MERCAN, İ. Hakkı, I. Dünya Savaşında Ermeni Olayları , Haz.: Meryem ERDEM, ÇOMÜ Sos. Bil. Ens. Çanakkale, (Devam Ediyor).

DEVAM EDEN KİTAP ÇALIŞMALARI

1- Şeyh Ali Semerkandi (Basıma hazır).
2- Ebül-Gazi Bahadır Hanın Çağatay lehçesi ile Osmanlıca "Şecere-i Türk" adlı eserinin günümüz türkçesine aktarılması (Hazırlık aşamasında).
3- Deguignesin,"Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha Sair Tatarların Tarih-i Umumisi" adlı Osmanlıca eserinin sadeleştirilmesi (Hazırlık aşamasında).
4- Hacı Halil el-Konevinin "Tarih-i Al-i Osman ves-Selçuk" adlı Farsça el-Yazması ünik eserinin çevirisi (Basıma hazır).

YAYINLARI :
1-Şeyh İbrahim Tennuri Evladından Evladından Seyyid Mehmed Efendinin Vakfiyyesi”, Erciyes Dergisi , Kayseri 1984, Sayı: 77, s. 8-11.

2-Tunus Milli Kütüphanesindeki Türkçe El-Yazmaları”, Mehmet Şeker ile beraber, Dokuz Eylül Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi , İzmir 1985, Sayı: II, s. 105-122.

3- Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesine Yeni Gelen Yazma Eserler”, Erciyes Dergisi , Kayseri 1990, Sayı: 148, s. 9-23.

4- Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki Türkçe, Arapça, Farsça Basmalar Kataloğu , Ali Rıza Karabulut ile beraber, Kayseri 1993, 626 s.

5- El-Battani: Hayatı ve Eserleri”, Harran Üniversitesinin Bilimsel Temelleri Harranlı Bilim Adamları , Kayseri 1995, s.91-95.

6- Talas Mezar Kitabeleri” ”, Erciyes Dergisi , Kayseri 1998, Sayı: 244, s. 12-13.

7- “Kirman Selçuklularının Son Şehzadesi Evhadeddin Kirmani ve Menakıbnamesi”, Erciyes Dergisi , Kayseri 1999, Sayı:255 , s. 23-28.

8- “Gelibolunun Fethi ve Gelibolulu Mustafa Ali”, Erciyes Dergisi , Kayseri 1999, Sayı: 259, s. 3-6.

9- “Makarr-ı Şüheda Çanakkaleden Makarr-ı Ulema Kayseriye Selam Olsun”, Erciyes Dergisi , Kayseri 1999, Sayı:261, s. 8-10.

10- Osmanlı-Karamanlı Münasebetleri” Yeni Türkiye 701. Osmanlı Özel Sayısı, Ankara 2000, Sayı: 31, s. 81-84. Ismail Hakkı Mercan cevir Kaydet biyografi2867
Yorum Ekle

(Lütfen Cevaplayın)
Yorumunuz:


Ekle : Ekle Face book Ekle Google Ekle Digg Ekle Reddit Ekle Furl Ekle Del.icio.us Ekle Jeqq Ekle Spurl

Forum Linki:
Html Linki:
Direkt Link:
Mause ile tıklayın ve Ctrl + C ile kopyalayın
2006-2013 Geyik Merkezi Ismail Hakkı Mercan ile ilgili tüm yazılar üyelerimiz tarafından eklenmiştir. Ismail Hakkı Mercan yazısın tüm hakları geyikmerkezi.com a aittir.
Geyik Merkezi Geyik Forum Geyik Manken Resmi